Skip links

Deca

Dečija grupa

borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit

DEČIJA GRUPA

Program za decu je prilagođen njihovom uzrastu vodeći računa o bezbednosti tehnika koje se pokazuju, ali akcenat nije samo na podučavanju samoodbrane, već i na jačanju samopouzdanja kod dece, jačanju same ličnosti.

Disciplina je na visokom nivou kao u vojsci, policiji. Klub doživljavamo kao drugu porodicu gde se ozbiljno radi, ali gde se i druži.

borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit
borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit
borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit

Decu podučavamo da nikako prvi ne započinju tuču, da provokacije izbegnu kako god je moguće,ali da ako nema izlaza deluju odlučno i efikasno.

borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit
borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit
borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit

Glavni trener ima veliko iskustvo u radu sa decom, do sada je preko 200 ucenika proslo njegove obuke.

borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit
borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit

Kada govorimo o starostnoj granici zvanično donja starostna granica je 5 godina, dok je gornja granica 14 godina.

Međutim u praksi sve zavisi od zrelosti deteta, ukoliko primetimo da je još rano za ovaj tip treninga bez obzira na godine deteta, deca se ne primaju po svaku cenu na treninge zarad finanijske koristi kluba.

borilačka veština hapkido, hapkido srbija, hapkido stit